HELP DESK 365°

Angajăm Inginer peisagist

Candidatul ideal:
- studii superioare în domeniul peisagisticii sau horticulturii (nivel licență– diplomă de inginer);
- Experiență de minim 1 an- maxim 5 ani în munca de teren (amenajare și întreținere spații verzi);
- Cunoștințe generale în domeniul peisagisticii;
- Opțional: experiență de minim 1 an în munca de birou (proiectare peisageră– limbaj de operare AutoCAD, ArchiCAD și opțional Google Sketchup);

Descrierea jobului:
- execuția lucrărilor de amenajare și întreținere spații verzi, grădini;
- tuns gazon, iarbă, însămânțare și întreținere gazon, tuns gard viu;
- plantare de pomi, arbori, arbuști, flori;
- manipulare pământ, întreținere instalații de irigare;
- răspunde de toate aspectele legate de execuția lucrărilor de amanejare/ întreținere spații verzi;
- conduce mașina de firmă în interes de serviciu: pentru deplasare la locațiile unde sunt lucrări, pentru transport materiale/ ustensile și/ sau echipa de muncitori la locații;
- colaborează cu reprezentanţii beneficiarului în vederea rezolvării problemelor ce apar pe parcursul execuţiei lucrărilor;
- păstrează ordine și curățenie în depozitul de materiale;
- răspunde de bunurile inventariate, respectiv de păstrarea în bună stare a uneltelor, sculelor, aparatelor din dotare;
- în cel mai scurt timp anunță inginerul peisagist despre orice defecțiune a aparatelor sau a ustensilelor;
- cunoaște și respectă normele privind igiena muncii, trebuie să aibă un aspect permanent îngrijit, cu echipament și cu ecuson;
- sesizează inginerul peisagist asupra oricărui eveniment sau nereguli constatate în timpul serviciului (reclamație, deficienţe, accidente, daune materiale);
- cunoaște și respectă întocmai regulamentul intern al firmei;
- execută orice alte sarcini de serviciu din aria de activitate a departamentului date de superior în legătură cu serviciul său în timpul de lucru stabilit;
- respectă programul de lucru stabilit;
- folosește capacităţile personale în interesul dezvoltării societăţii și este loial şi devotat firmei;
- păstrează confidențialitate maximă în ceea ce privește bunurile materiale și morale ale beneficiarului; răspunde material, disciplinar şi penal, după caz pentru neîndeplinirea în totalitate şi la timp a tuturor sarcinilor prevăzute în prezenta fişă şi pentru pagubele cauzate patrimoniului firmei datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare.

 Pentru detalii suplimentare și trimiterea CV-urilor vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0364.140.255 sau prin e-mail la adresa resurseumane@medline.com.ro